Slide background

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Účelové cvičenie

Dňa 21.- 22.6.2017 sa na našej škole konalo účelové cvičenie. V prvý deň žiaci absolvovali prednášky s témami ako: Zdravotná príprava, Dopravná výchova, Pohyb, pobyt v prírode a jej ochrana, Riešenie mimoriadnych udalosti -civilná ochrana, taktiež bola uskutočnená príprava a…

Read more

Malá vedecká konferencia

Malá Vedecká konferencia je celoslovenská prehliadka žiackych prác – najlepších ročníkových prác žiakov s všeobecným intelektovým nadaním. Každoročne sa koná v inom meste, v ktorom je zabezpečené takéto vzdelávanie. Posledná sa konala v Košiciach pod záštitou SAV a primátora mesta Košíc. Tento rok sme sa…

Read more

Energoland – Odysea energie

My žiaci, túžiaci po dobrodružstve sme sa 15.6.2017 vydali na unikátnu výpravu po infocentre ENERGOLAND v Mochovciach. Najprv sme preskúmali celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Pokračovali sme energetickými pretekmi po interaktívnej LED podlahe. Lákadlom bola aj…

Read more

Malá vedecká konferencia 2017

Pozývame Vás na Malú vedeckú konferenciu, ktorá sa bude konať pod záštitou primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka a pod odbornou gesciou PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc., autorky programu APROGEN dňa 16. 6. 2017. Pozvánka na MVK VIN 2017  

Read more

Projekt Medzinárodného olympijského tábora mládeže

Na základe vyhodnotenia súťaže Slovenského olympijského výboru sa piati žiaci našej školy zúčastnia Medzinárodného olympijského tábora mládeže, ktorý organizuje Slovenský olympijský výbor vo Vysokých Tatrách v termíne 24. – 29. júna 2017. Ďakujem za podporu Olympijskému klubu Michalovce! https://www.youtube.com/watch?v=YH84KfV7sz4  

Read more

Prevencia drogovej závislosti – beseda

Dňa 2. júna 2017 sa žiaci V.B, VI.E a VII.B zúčastnili besedy na tému : Vplyv nebezpečných látok na mladého človeka a prvý kontakt s drogou s pánom Stanislavom Bamburákom, preventistom z oddelenia prevencie kriminality Mestskej polície v Michalovciach. Mgr. A. Timková

Read more

Slávnostný zápis prvákov

Išla sova na tanec, vyfintená veľmi, pratala sa poza pec, pratala sa dvermi. A kdeže sa tá sova taká vyfintená ponáhľala?  Predsa do školy. Dvojčatá sovíčatá majú už šesť rokov a aj keď vedia škriabať, húkať a očami gúľať, veľa vecí sa ešte…

Read more